DISCLAIMER & PRIVACY
Het onderstaande is van toepassing op:

www.boei26webshop.nl
Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle afbeeldingen, foto's, teksten en ontwerp zijn intellectueel eigendom van
BOEI26. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op
enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de
auteur(s).
Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld,
doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen
enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik
van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of
in ander gepubliceerd materiaal. Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal dan
kunt u contact met ons opnemen.

BOEI26 mag deze webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment
(laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. BOEI26
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is BOEI26 niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de
webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging en/of
erkenning van die bestanden in.
BOEI26 besteedt veel zorg aan de informatie op de site. BOEI26 probeert de product
en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op onze website
aangeboden informatie. (zie algemene voorwaarden)
Kleuren
BOEI26 kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de
kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren
hangt af van de instellingen van uw computer.
Auteursrecht
De inhoud van de website www.boei26webshop.nl is auteursrechtelijk beschermd en
eigendom van BOEI26

Privacy statement
www.boei26webshop.nl

BOEI26 werkt aan uw privacy op het internet en heeft daarvoor een privacy policy
ontwikkeld. Deze privacy policy is bestemd voor het behandelen van de persoonlijke
gegevens die u verstrekt aan BOEI26. De inhoud van deze privacy policy kan aan
verandering onderhevig zijn. BOEI26 behoudt zich het recht deze privacy policy te
wijzigen. Daarom raden wij u aan iedere keer dat u onze website bezoekt deze
privacy policy door te nemen.
Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het BOEI26 klantenbestand. De
verantwoordelijke voor de opslag van deze gegevens is:

Wigitrading.
t.a.v. BOEI26webshop
Straatweg 60
3604 BC Maarssen
Nederland


Uw gegevens worden door BOEI26 gebruikt voor beoordeling, aangaan en uitvoering van
de met u gesloten leveringsovereenkomst en het beheer van de daaruit vloeiende
klantrelatie.

Door u in te schrijven voor de BOEI26 newsletter geeft u BOEI26 toestemming uw
gegevens op te slaan.

Alle gegevens die door BOEI26 verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk worden
bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere
manier openbaar worden gemaakt. De informatie die door u aan BOEI26 wordt verstrekt
zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van pogingen tot
onrechtmatige en of strafbare gedragingen gericht tegen BOEI26, haar klanten en
haar medewerkers.
Inzicht in persoonsgegevens
Om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens die BOEI26 van u bewaart, heeft u
het recht contact op te nemen met BOEI26. Indien deze gegevens foutief, onvolledig
of irrelevant zijn kunt u verzoeken de gegevens te corrigeren of te verwijderen. U
kunt uw gegevens ook zelf aanpassen op onze site. Dit doet u door in te loggen en
naar uw account te gaan. Daar kunt u uw gegevens aanpassen.
Adreswijzigingen
Als klant van BOEI26 bent u verplicht BOEI26 van iedere adreswijziging op de hoogte
te stellen. Zolang BOEI26 geen wijzigingen ontvangt bent u geacht woonachtig te
zijn op het laatst opgegeven adres. Zonder ontvangen adreswijziging blijft u
aansprakelijk voor bezorgde producten op uw oude adres.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verstuurd van onze website. Deze
tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Deze cookies vergemakkelijken uw volgende bezoek aan onze website omdat ze uw
computer herkennen. U hoeft zo niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Door
een cookie kan
BOEI26 inzicht krijgen in de bezoekfrequentie/ bezoekersaantallen en de door u
gekozen pagina's op onze website. Zo kan BOEI26 het aanbod afstellen op uw wensen
aan de hand van eerdere bezoeken en gekozen artikelen. Als het niet nodig is in een
cookie persoonsgegevens op te slaan, dan doet BOEI26 dit niet. Cookies kunnen uw
computer en de bestanden die daar opstaan niet beschadigen.

In uw browser kunt u zelf instellen of u een melding wilt ontvangen als een website
een cookie naar uw computer wil versturen. Vervolgens kunt u dan kiezen of u een
cookie wilt accepteren of niet. U kunt er ook voor kiezen helemaal geen cookies van
een website te accepteren. Dit doet u door in uw browser naar het help menu te
gaan. Maakt u de keuze om geen cookies te accepteren, dan blijft het mogelijk onze
site te bezoeken. Wel is het mogelijk dat bepaalde functies op de website niet of
niet goed werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken indien u
geen cookies accepteert.
Links
www.boei26webshop.nl kan links bevatten naar ander websites. Deze websites vallen
niet onder de controle van BOEI26. BOEI26 kan geen verantwoording nemen voor de
bescherming van de privacy of inhoud van deze websites. BOEI26 biedt deze links
aan om onze bezoekers attent te maken op andere leuke websites die informatie
bieden over specifieke onderwerpen.
Gebruik website
Indien u de site van BOEI26 gebruikt, dient u deze privacy policy zorgvuldig door
te nemen. U dient de adviezen in de privacy policy te begrijpen en op te volgen.
Indien u het met de privacy policy van BOEI26 oneens bent raden wij u aan de site
www.boei26webshop.nl niet te gebruiken.

Indien u wenst te reageren op de privacy policy van BOEI26 of indien u vind dat
onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen wij u contact
op te nemen via het vragenformulier dat u op onze site vind bij Contact.
Beveiligde server
BOEI26 heeft maatregelen genomen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen
tegen verlies, verminking en onrechtmatige verwerking.
Auteursrecht

Colofon

Contact:
WigiTrading.
t.a.v. Scheepsklokkenwinkel
Straatweg 60
3604 BC Maarssen
Nederland

Telefoon: +31 (0)346 554400
E-mail: info@WigiTrading.nl

Openingstijden dinsdag  t/m zaterdag  10:00 -17:00

KvK-nummer: 59525509
BTW nummer: 853535784B01


Bank:
ABN Amro Bank Soest
Ten name van: WigiTrading
IBAN: NL60 ABNA 0485765489